Beëdigde vertalingen Spaans-Nederlands

Soms vragen instanties om een officiële vertaling van een officieel document. Dit kan een notariële akte, diploma of (medische) verklaring zijn. Om deze documenten geldig te maken voor overheidsinstanties in Nederland zijn beëdigde vertalingen nodig. Ik ben voor de rechtbank beëdigd om deze vertalingen van het Spaans naar het Nederlands te verzorgen. Ik sta ingeschreven in het Register van Beëdigde Tolken en Vertalers (Rbtv) onder nummer 30025. Om deze registratie actueel te houden, moet de vertaler zelf zorgen voor bijscholing en permanente educatie.

Wat kost een beëdigde vertaling?

Het maken van een vertaling is maatwerk en een beëdigd vertaler voert meerdere handelingen uit voor de totstandkoming van een beëdigde vertaling. Hiervoor geldt een minimumtarief van € 75,- (exclusief BTW en eventuele kosten voor het aangetekend versturen van de officiële vertaling). Voor een snelle prijsopgave is inzage in het te vertalen document nodig. Neem voor een vrijblijvende prijsopgave contact met mij op.